พระ - คุณหลวง
 
           
 
  เจ้าคุณนรฯ เนื้อผง ยุวพุทธิกสมาคม สร้างปี 2513  
     
  พระผง พิมพ์สรงน้ำ เจ้าคุณนรฯ ยุวพุทธิกสมาคม สร้าง  
     
 

พระผงสรงน้ำ 100 ปี เจ้าคุณนรฯ ยุวพุทธิกสมาคม สร้าง ปี 2513

พระผงพิมพ์สรงน้ำ จัดสร้างในวาระครบอายุ 100 ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ ญาณวรเถร)

โดยยุวพุทธิกสมาคมชลบุรี มีโครงการจัดงานบำเพ็ญกุศลในวาระที่สมเด็จฯ มีอายุครบ 100 ปี

พระชุดนี้สร้างต่อจากพระชุดไตรภาคีในปี พ.ศ.2513ในระหว่างเข้าพรรษา

ท่านเจ้าคุณนรฯ ปลุกเสกให้ในทุกวันพระ จนกระทั่งออกพรรษา

ภายหลังจากนั้น ในพิธีเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2513 ได้นำพระชุดนี้เข้าพิธีปลุกเสกซ้ำอีก

จึงเรียกได้ว่า ท่าเจ้าคุณนรฯ ปลุกเสกให้ 2 ครั้ง

พระผงพิมพ์สรงน้ำ 100 ปี ชุดนี้ จัดสร้างเป็น 2 แบบ คือ

1.แบบปิดทอง ด้านหลังโรยทองคำ สร้างจำนวน 250 องค์

2.แบบธรรมดา สร้างจำนวน 2,513 องค์

องค์ในภาพ เป็นหนึ่งในสองพันห้าร้อยสิบสามองค์ พระไม่ผ่านการใช้ สภาพสวยมาก

ขอบบิ่นไปบ้าง เกิดจากช่างใส่กรอบพระ ไม่ระมัดระวัง

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้ารายการพระฯเดิม   รายการพระฯหน้าต่อไป>>