พระ - คุณหลวง
 
           
 
  สังฆราชแพ พิมพ์จันทร์ลอย  เนื้อดินมันปู  
     
  รูปเหมือนจันทร์ลอย เนื้อดินมันปู สังฆราชแพ วัดสุทัศน์  
     
 

รูปเหมือนจันทร์ลอย เนื้อดินมันปู สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ฯ

สร้างประมาณปี 80 กว่าๆ ปัจจุบันหายาก มีการประกวดบ่อย

น่าเก็บสะสม

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้ารายการพระฯเดิม   รายการพระฯหน้าต่อไป>>