พระ - คุณหลวง
 
           
 
  ภาพบูชา หลวงพ่อกบ วัดเขาสาลิกา  
     
   
 

รูปถ่ายเก่า หลวงพ่อกบ วัดเขาสาลิกา  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

รูปถ่ายมีรอยชำรุด กระดาษกรอบ เนื่องจากความเก่า แต่คำสอน ของหลวงพ่อยังคงอยู่

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้าเ ดิม   หน้าต่อไป>>