พระ - คุณหลวง
 
           
 
  ชินราชอินโดจีน พิมพ์ต้อ มีโค๊ต  
     
  ชินราชอินโดจีน 2485 พิมพ์ต้อ มีโค๊ต  
     
  อินโดจีน พิมพ์ต้อ  มีโค๊ต  
     
 

พระชินราชอินโดจีน  2485  พิมพ์ต้อ   มีโค๊ต

พระองค์นี้ เป็นพระเก่าเก็บ ผิวพระยังเดิมๆ จมูกแหลมเปี๊ยบ  โค๊ตตอกเห็นชัดเจน

ไม่เป็นรององค์ไหนในกระบวนพิมพ์ต้อด้วยกัน

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<หน้ารายการพระฯเดิม   รายการหน้าต่อไป>>