พระ - คุณหลวง
 
           
 
  ชินราชปั้ม ลอยองค์ ปี 96 ไม่ตอกโค๊ต  
     
  ชินราช ปั้ม ลอยองค์ วัดมหาธาตุ พิษณุโลก ปี 96  
     
  ชินราช พิมพ์ปั๊ม  
     
 

ชินราชปั้ม ลอยองค์ ปี 96  วัดมหาธาตุ พิษณุโลก

ไม่ตอกโค๊ต กะไหล่ทอง พิมพ์หน้าสวย

พระรุ่นนี้ พิมพ์นี้ ปัจจุบันหายาก ไม่ค่อยพบเห็น

องค์ในภาพกะไหล่ทองสวยมาก เป็นพระเก่าเก็บ  แทบไม่ผ่านการแตะต้อง

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<หน้ารายการพระฯเดิม   รายการหน้าต่อไป>>