พระ - คุณหลวง
 
           
 
  พระบูชารัตนะ ปางห้ามสมุทร  
     
  พระรัตนะ ปางห้ามสมุทร  
     
  พระรัตนะ ปางห้ามสมุทร  
     
  พระบูชาสมัยรัตนะ ปางห้ามสมุทร  
     
  พระพุทธรูป สมัยรัตนะ ปางห้ามสมุทร  
 

พระบูชา สมัยรัตนะ ปางห้ามสมุทร สูง 26 1/2   นิ้ว

พระสภาพเดิม ไม่ซ่อม ทองมีการแปะเสริม บางจุด  แต่เป็นการแปะมานานแล้ว

ด้านใต้ ดินเต็ม  องค์นี้มีฉัตรสำหรับใส่ด้านหลัง ไม่ได้ถ่ายภาพฉัตรไว้

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้ารายการพระฯเดิม   รายการพระฯหน้าต่อไป>>