พระ - คุณหลวง
 
           
 
  พระบูชารัตนะ ปางโปรดสัตว์นรก  
     
  ระตนะ ปางโปรดสัตว์นรก  
     
  พระบูชารัตนะ ปางโปรดสัตว์นรก  
     
  พระรัตนะ ปางโปรดสัตว์นรก  
     
  พระบูชารัตน์ ปางโปรดสัตว์นรก  
 

พระบูชาสมัยรัตนะ ปางโปรดสัตว์นรก 

สูงจากฐาน ถึงยอดพระเกศ ประมาณ 10 นิ้ว

สภาพสวย ไม่หัก ไม่ซ่อม รักทองเก่า

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้ารายการพระฯเดิม   รายการพระฯหน้าต่อไป>>