พระ - คุณหลวง
 
           
 
  พระบูชาสมัยรัตนะ ปางโปรดสัตว์นรก  
     
  พระบูชา สมัยรัตนะ ปางโปรดสัตว์นรก  
     
  พระรัตนะ ปางโปรดสัตว์นรก  
     
  พระรัตนะ ปางโปรดสัตว์นรก  
     
  รัตนะ ปางโปรดสัตว์นรก  
 

พระบูชา สมัยรัตนะ ปางโปรดสัตว์นรก

องค์พระ สูงจากฐานถึงยอดพระเกศ ประมาณ 6 1/2 นิ้ว

พระสมบูรณ์ ไม่หัก ซ่อม ดินเต็ม

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้ารายการพระฯเดิม   รายการพระฯหน้าต่อไป>>