พระ - คุณหลวง
 
           
 
  ล็อคเก็ตหลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า ระยอง ปี 19  
     
  ล็อคเก็ต หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า ระยอง  
     
 

ล็อคเก็ต หลวงพ่อชื่น วัดมาบข่า ระยอง

ออกเป็นที่ระลึก ในงานผูกพัทธสีมาวัดหนองแฟบ ปี 2519

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้ารายการพระฯเดิม   รายการพระฯหน้าต่อไป>>