พระ - คุณหลวง
 
           
 
  หลวงพ่อบุบผาราม ธนบุรี ปี 2507  
     
  หลวงพ่อบุบผาราม รุ่นแรก  
     
 

เหรียญหลวงพ่อบุบผาราม ธนบุรี ปี 07

ในช่วงมหาสงคราโลกครั้งที่ ๒ วัดบุปผารามถูกระเบิดทำลาย

ทำให้พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎีตึกโบราณ และกำแพงวัด ได้รับความเสียหายยากแก่การซ่อมแซม

เจ้าอาวาสในขณะนั้น ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎี และกำแพงวัดขึ้นมาใหม่

เมื่อก่อสร้างพระอุโบสถใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางวัดได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เนื่องจากย้ายสถานที่ก่อสร้างจากที่เดิม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ได้เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗

เหรียญหลวงพ่อบุบผาราม ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก ในงานครั้งนี้

( หลวงพ่อบุบผาราม คือพระประธานในพระอุโบสถ )

เหรียญรุ่นนี้ เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากมาย

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้ารายการพระฯเดิม   รายการพระฯหน้าต่อไป>>