พระ - คุณหลวง
 
           
 
  ครูบาพรหมจักร หลังครูบาอินทรจักร  
     
  ครูบาพรหมจักร หลังครูบาอินทร์จักร  
     
 

เหรียญครูบาพรหมจักร วัดพระพุทธบาทตากผ้า หลังครูบาอินทจักร  วัดน้ำบ่อหลวง

สองสุดยอด พระอาจารย์ ทางภาคเหนือ

เหรียญสวยมาก

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้ารายการพระฯเดิม   รายการพระฯหน้าต่อไป>>