พระ - คุณหลวง
 
           
 
  เหรียญสี่พระอาจารย์ หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อเจริญ หลังหลวงพ่อฤทธิ์-หลวงพ่อกรณ์  
     
  หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อเจริญ หลังหลวงพ่อฤทธิ์-หลวงพ่อกรณ์  
     
 

เหรียญ 4 อาจารย์ หลวงพ่อแดง-หลวงพ่อเจริญ หลัง หลวงพ่อฤทธิ์-หลวงพ่อกรณ์  เหรียญสร้าง ปี18

สี่สุดยอดพระอาจารย์ จังหวัดเพชรบุรี

เหรียญในภาพ ผ่านการใช้มาบ้าง แต่สภาพโดยรวม ยังสวย

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้ารายการพระฯเดิม   รายการพระฯหน้าต่อไป>>