พระ - คุณหลวง
 
           
 
  ชินราช วัดราชบพิธฯ หลวงพ่อเผือก ปลุกเสก  
     
  เหรียญชินราช วัดเบญจ  
     
 

เหรียญพระพุทธชินราช วัดเบญจมบพิตร ปี 92 เนื้อทองแดง

เหรียญนี้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในวาระที่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตติโสภณมหาเถร)มีชนมายุครบ 60

ปี พ.ศ.2492  ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช  องค์ที่ 14 แห่งประเทศไทย

เหรียญในภาพ ผ่านประสบการณ์มามากมาย สภาพสึกไปหน่อย

แต่พุทธคุณยังอยู่ครบ

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้ารายการพระฯเดิม   รายการพระฯหน้าต่อไป>>