พระ - คุณหลวง
 
           
 
  เหรียญพระศาสดา ห้ารอบสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวร  
     
  เหรียญสมเด็จพระศาสดา วัดบวร ปี 16  
     
 

เหรียญพระศาสดา วัดบวรฯ  สร้างเป็นที่ระลึก ครบห้ารอบ สมเด็จพระญาณสังวร เมื่อปี 16

บล็อคนิยม เลี่ยมพลาสติกมาแต่เดิม สวยกริ๊บ

 
     
 

สนใจ โทร.  09 - 0016 - 4017

 
<<กลับหน้ารายการพระฯเดิม   รายการพระฯหน้าต่อไป>>